Phone: 0984 883 079 LH:110A Đồng Khởi, Kp2, Phú Tân, TP. Bến Tre
NHA KHOA TÂM ĐỨC BẾN TRE
CỔNG THÔNG TIN TRA CỨU HỆ THỐNG NHA KHOA SÀI GÒN TÂM ĐỨC
CỔNG THÔNG TIN TRA CỨU HỆ THỐNG NHA KHOA SÀI GÒN TÂM ĐỨC